Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Zasolnica

Beskid Mały

Rezerwat leśny

Data utworzenia : 1973

Powierzchnia : 16,65 ha  (wg aktów normatywnych) 


Położony we wsi Porąbka, w gminie Porąbka, na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Obejmuje dolną część zalesionych zboczy góry Zasolnica (558 m n.p.m.), opadających stromo do doliny Soły.

Przedmiotem ochrony jest tu naturalny las górski. Głównym zespołem jest żyzna buczyna karpacka, a ponadto w rezerwacie na mniejszych powierzchniach występuje kwaśna buczyna górska i grąd subkontynentalny. Rośnie tu m.in.: bluszcz pospolity, marzanka wonna i kruszczyk szerokolistny.


Rezerwat Zasolnica

Galeria - Rezerwat Zasolnica


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wojewodzki-rejestr-form-ochrony-przyrody[dostęp 2015-04-02]
   

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe