Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Wadernik

Beskid Niski

Rezerwat florystyczny

Data utworzenia : 1989

Powierzchnia : 10,72 ha 
(wg aktów normatywnych)  
 

Położony na skraju dawnej wsi Ropianka, w gminie Dukla, na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

Przedmiotem ochrony jest jedno z najbogatszych naturalnych stanowisk cisa  pospolitego (około 150 sztuk) w Beskidzie Niskim. Głównym zbiorowiskiem leśnym w rezerwacie jest żyzna buczyna karpacka. Na trzech niewielkich polanach znajdują się źródliska, wysięki i żyzne łąki trzęślicowe. Rośnie tu kilka gatunków storczyków, m.in. storczyk szerokolistny, storczyk plamisty, storczyk męski i podkolan biały.

 
Rezerwat Wadernik

Galeria - Rezerwat Wadernik


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]

 

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe