Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Skamieniałe Miasto

Pogórze Ciężkowickie

Rezerwat przyrody nieożywionej
 
Data utworzenia : 1974

Powierzchnia: 15,01 ha (wg aktów normatywnych)


 
Położony w pobliżu Ciężkowic (gmina Ciężkowice), na prawym brzegu rzeki Biała, na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, przy szosie z  Grybowa do Tarnowa.

Ten obszar był objęty ochroną już w 1931 roku.

Składa się z czterech enklaw i obejmuje kilka grup malowniczych skałek, zbudowanych z piaskowca ciężkowickiego i rozrzuconych  na zboczu i grzbiecie wzgórza Skała (367 m n.p.m.), wśród lasu mieszanego. Proces erozji nadał im fantazyjne kształty, mają postać baszt, grzybów, maczug, bloków, kazalnic, platform i ścian skalnych, tworzą one jakby kamienne budowle, stąd nazwa rezerwatu. Poszczególne skałki mają nazwy, m.in.. Warownia Dolna i Górna, Ratusz, Czarownica, Piramida, Orzeł. Na terenie rezerwatu znajduje się także kilka jaskiń szczelinowych.

Rośnie tu kontynentalny bór mieszany, kwaśna dąbrowa podgórska i wyżynny jodłowy bór mieszany. W rezerwacie rośnie wiele ciekawych i rzadkich roślin, m.in.: podkolan biały, storczyk szerokolistny, storczyk plamisty, gnieźnik leśny, paprotka zwyczajna, zachyłka trójkątna, podrzeń żebrowiec, widłak goździsty, widłak jałowcowaty, widłak wroniec, bluszcz pospolity, parzydło leśne, tojeść gajowa, goryczka trojeściowa, cebulica dwulistna, szałwia lepka i żywiec gruczołowaty.


 Rezerwat Skamieniałe Miasto

Galeria - Rezerwat Skamieniałe Miasto

Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 28]
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Skamienia%C5%82e_Miasto[dostęp 2015-02-05]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe