Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Polanki

Góry Sanocko-Turczańskie

Rezerwat leśny

Data utworzenia : 1996

Powierzchnia : 191,94 ha  (wg aktów normatywnych) 


Położony niedaleko wsi Bykowce, przy drodze z Sanoka do Załuża, na zalesionym paśmie Granickiej (575 m n.p.m.), w gminie Sanok, na terenie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.

Ma chronić naturalne zbiorowisko leśne żyznej buczyny karpackiej w formie podgórskiej. W północnej i północno-wschodniej części rezerwatu występują ciekawe formy skalne w formie grzędy i muru skalnego, uznane za pomniki przyrody.

Rosną tutaj rzadkie i chronione gatunki roślin, m.in.: paprotka zwyczajna, podrzeń żebrowiec, skrzyp olbrzymi, wawrzynek wilczełyko, miodownik melisowaty, lilia złotogłów, sałatnica leśna, szałwia lepka, storczyk plamisty i gnieźnik leśny.

Gnieździ się tu orlik krzykliwy i żyje wiele gatunków płazów.

Przez rezerwat poprowadzona została przyrodnicza ścieżka dydaktyczna o długości ok. 2 km. Na terenie rezerwatu znajdują się resztki studni pokopalnianej (w XIX w. była tu kopalnia ropy naftowej).


Rezerwat Polanki

Galeria - Rezerwat Polanki


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Polanki[dostęp2015-04-12]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe