Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Igiełki

Beskid Niski

Rezerwat leśny

Data utworzenia : 1989

Powierzchnia : 27,88 ha (wg aktów normatywnych) 


Położony we wsi Mszana, w paśmie Beskidu Dukielskiego, na południowym stoku grzbietu Kramionek (673 m n.p.m.), nad potokiem Mszanka, w gminie Dukla.

Rezerwat ma  za zadanie ochronę naturalnego stanowiska cisa pospolitego, rosnącego tutaj w drzewostanie jodłowo-bukowym. Poza cisem na uwagę zasługują rosnące tutaj m.in.: bluszcz pospolity, pierwiosnka wyniosła, kruszczyk szerokolistny, kopytnik pospolity i storczyk szerokolistny.


Rezerwat Igiełki

Galeria - Rezerwat Igiełki


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe