Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Góra Sobień

Góry Sanocko-Turczańskie

Rezerwat leśny

Data utworzenia : 1971

Powierzchnia : 5,34 ha  (wg aktów normatywnych) 


 
Położony jest we wsi Manasterzec, na  górze Sobień, w gminie Lesko, przy trasie Lesko - Załuż – Sanok, na terenie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.

Na szczycie znajdują się ruiny XIV-wiecznego zamku Kmitów.

Przedmiotem ochrony jest fragment lasu mieszanego z chronionymi roślinami w runie (m. in.  tojadami: mołdawskim, dzióbatym i wiechowatym oraz obrazkami plamistymi, śnieżycą wiosenną, śnieżyczką przebiśnieg, cebulicą dwulistną)

Występuje tu rzadka fauna kserotermiczna (m.in. największa osobliwość rezerwatu, żywa skamieniałość, relikt epoki trzeciorzędu, pająk Sirio carpaticus, pająk strojniś nadobny, niepylak mnemozyna, paź żeglarz).

Dodatkowo można tu spotkać ciekawe płazy, w tym rzekotkę drzewną i traszki : grzebieniastą i górską. Występują tu też ciekawe ptaki, m. in. orlik krzykliwy, puszczyk uralski oraz bocian czarny.

Przez rezerwat poprowadzona jest ścieżka dydaktyczna „Góra Sobień”.

Dodatkowo można tu zobaczyć sowiecki schron z 1941 r.


Rezerwat Góra Sobień

Galeria - Rezerwat Góra Sobień


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]
  • http://www.zielonepodkarpacie.pl/obszary-chronione/rezerwaty-przyrody/gora-sobien/dostęp 2015-03- 25]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe