Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Bobry w Uhercach

Góry Sanocko-Turczańskie

Rezerwat faunistyczny

Data utworzenia : 1994

Powierzchnia : 27,12 ha  (wg aktów normatywnych) 


Rezerwat położony jest w Kotlinie Uherczańskiej, we wsi Uherce Mineralne, nad rzeką Olszanicą, na terenie gmin Olszanica oraz Solina.

Występujące tu łęgi  topolowo-wierzbowe oraz zarośla wikliny zamieszkują liczne kolonie bobra europejskiego.


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe